Späť na prehľad blogu

"Trieda pod oblohou"

Naša materská škola je profilovaná na environmentálnu výchovu a jej absolventi budú vedieť v praxi používať osvojené spôsoby ochrany životného prostredia a vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne správanie iných. Trieda pod oblohou bude miestom objavovania, zážitkov, nových skúseností a poznávania bohatstva ponúkaného živou a neživou prírodou. Bude základom pre rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a podpore povedomia detí o potrebe a možnostiach jej ochrany.
Štrbová Berčíková Gabriela
Tulská 91
97404 Banská Bystrica
Naša materská škola je profilovaná na environmentálnu výchovu a jej absolventi budú vedieť v praxi používať osvojené spôsoby ochrany životného prostredia a vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne správanie iných. Trieda pod oblohou bude miestom objavovania, zážitkov, nových skúseností a poznávania bohatstva ponúkaného živou a neživou prírodou. Bude základom pre rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a podpore povedomia detí o potrebe a možnostiach jej ochrany.
Top