Späť na prehľad blogu

Srdce pre folklór

Vrámci 3. ročníka festivalu ľudovej hudby a tanca v Rajeckej doline sa predstavia regionálne súbory a umelci zastupujúci tradičné remeslá. Chceme prebudiť záujem o folklór a hrdosť na naše národné dedičstvo. Vytvárame priestor pre rodiny, aby spolu prežili príjemné chvíle pri ľudovej hudbe a tanci, tak ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich ročníkoch. Už malým deťom vštepujeme lásku k folklóru a v staršej generácii v piesňach a tancoch oživujeme spomienky na mladosť. Chceme prejaviť úctu k starším a k hodnotám, ktoré vytvorili a zanechali. Dobrovoľníci sa budú môcť podieľať od prípravnej fázy až po tú realizačnú
Tepličancová Mária
Zápilie 146/10
01313 Konská
Vrámci 3. ročníka festivalu ľudovej hudby a tanca v Rajeckej doline sa predstavia regionálne súbory a umelci zastupujúci tradičné remeslá. Chceme prebudiť záujem o folklór a hrdosť na naše národné dedičstvo. Vytvárame priestor pre rodiny, aby spolu prežili príjemné chvíle pri ľudovej hudbe a tanci, tak ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich ročníkoch. Už malým deťom vštepujeme lásku k folklóru a v staršej generácii v piesňach a tancoch oživujeme spomienky na mladosť. Chceme prejaviť úctu k starším a k hodnotám, ktoré vytvorili a zanechali. Dobrovoľníci sa budú môcť podieľať od prípravnej fázy až po tú realizačnú
Top