Späť na prehľad blogu

Pre zdravšie detské nôžky

Zámerom nášho projektu je za pomoci dobrovoľníkov vybudovať senzomotorický chodník, na ktorom si budú môcť deti nielen z materskej školy stimulovať svalstvo dolných končatín a klenbu chodidla. Chodidlo je prvou a poslednou časťou nášho tela, ktorá sa každý deň dotýka zeme. Vybudovaním senzomotorického chodníka chceme umožniť deťom zažiť pocity z bezprostredného kontaktu s prírodou aj inými časťami tela.
Adameková Daša
Hrable 110
97657 Michalová
Zámerom nášho projektu je za pomoci dobrovoľníkov vybudovať senzomotorický chodník, na ktorom si budú môcť deti nielen z materskej školy stimulovať svalstvo dolných končatín a klenbu chodidla. Chodidlo je prvou a poslednou časťou nášho tela, ktorá sa každý deň dotýka zeme. Vybudovaním senzomotorického chodníka chceme umožniť deťom zažiť pocity z bezprostredného kontaktu s prírodou aj inými časťami tela.
Top