Späť na prehľad blogu

Poriadok do Evolučnej záhrady

Evolučná záhrada je projekt obyvateľov obce Čebovce, ktorí sa v roku 2015 rozhodli, že zarastené smetisko s rozhlohou 1,5 ha v centre obce premenia na park/ botanickú záhradu. Odpracovali 1200 dobrovoľníckych hodín a v ďalších rokoch vysadili viac ako 100 drevín. Následne sa v roku 2017 osadili 4 lavičky. Chýbajú však smetné koše, menovky drevín a informačná tabuľa.Dobrovoľníci v projekte budú čistiť park od odpadkov, dozvedia sa o manažmente a údržbe parku (odborný garant Ing. Ladislav Bakay, PhD. z SPU v Nitre). Dobrovoľníci spoznajú dreviny počas inštalácie menoviek, čo umocní edukačný rozmer akcie. Počas aktivity sa uvarí guláš, aby sa posilnil gastro-sociálny aspekt eventu.
Ladislav Bakay
Opava časť Lazy 53
99125 Čebovce
Evolučná záhrada je projekt obyvateľov obce Čebovce, ktorí sa v roku 2015 rozhodli, že zarastené smetisko s rozhlohou 1,5 ha v centre obce premenia na park/ botanickú záhradu. Odpracovali 1200 dobrovoľníckych hodín a v ďalších rokoch vysadili viac ako 100 drevín. Následne sa v roku 2017 osadili 4 lavičky. Chýbajú však smetné koše, menovky drevín a informačná tabuľa.Dobrovoľníci v projekte budú čistiť park od odpadkov, dozvedia sa o manažmente a údržbe parku (odborný garant Ing. Ladislav Bakay, PhD. z SPU v Nitre). Dobrovoľníci spoznajú dreviny počas inštalácie menoviek, čo umocní edukačný rozmer akcie. Počas aktivity sa uvarí guláš, aby sa posilnil gastro-sociálny aspekt eventu.
Top