Späť na prehľad blogu

Osloboďme Svidník od plastov

Akciou "Osloboďme Svidník od plastov" chce mesto Svidník venovať výraznejšie pozornosť separovaniu plastov. Svidník je centrom regiónu pod Duklou a turisti nás navštevujú najmä kvôli vojenskej histórii a ukrajinskej kultúre. Mesto doteraz neponúkalo možnosť vyhadzovania plastov do separovaných košov v centre, kde sa pohybuje najviac návštevníkov. Radi by sme to zmenili. Akciu plánujeme organizovať symbolicky pri príležitosti Dňa Zeme, keď sa aj široká verejnosť viac zamýšľa nad dopadom nášho konzumného spôsobu života na životné prostredie. Počas tohto dňa by sme chceli vyzbieravať plasty vo vybraných lokalitách mesta. Urobiť dve módne prehliadky, jednú zábavnú z odevu z plastov, ktoré vyrobia žiaci ZŠ Komenského a druhú Jun fashion show v podaní SPŠ odevná vo Svidníku. Hlavnou aktivitou, a teda aj výstupom akcie, má byť osadzovanie košov na plast v užšom i širšom centre Svidníka. Na pešiu zónu pozveme predstaviteľov organizácií a inštitúcií, ktorí by si vypočuli zážitkovú formu prednášky-moderovanie na tému plastov a snáď ich motivujeme k zavedeniu rôznych separačných aktivít aj v ich zariadeniach. Akciu chceme doplniť o podávanie čistej vody z vodovodu v eko rozložiteľných pohároch. V súčastnosti čísla vyzbieraného separovaného odpadu nie sú pre Svidník lichotivé, ale ak začneme každý od seba, vieme nastaviť systém, ktorý bude našim deťom a vnúčatám už prirodzený.
Tchirová Kristína
Sov. hrdinov 200/33
08901 Svidník
Akciou "Osloboďme Svidník od plastov" chce mesto Svidník venovať výraznejšie pozornosť separovaniu plastov. Svidník je centrom regiónu pod Duklou a turisti nás navštevujú najmä kvôli vojenskej histórii a ukrajinskej kultúre. Mesto doteraz neponúkalo možnosť vyhadzovania plastov do separovaných košov v centre, kde sa pohybuje najviac návštevníkov. Radi by sme to zmenili. Akciu plánujeme organizovať symbolicky pri príležitosti Dňa Zeme, keď sa aj široká verejnosť viac zamýšľa nad dopadom nášho konzumného spôsobu života na životné prostredie. Počas tohto dňa by sme chceli vyzbieravať plasty vo vybraných lokalitách mesta. Urobiť dve módne prehliadky, jednú zábavnú z odevu z plastov, ktoré vyrobia žiaci ZŠ Komenského a druhú Jun fashion show v podaní SPŠ odevná vo Svidníku. Hlavnou aktivitou, a teda aj výstupom akcie, má byť osadzovanie košov na plast v užšom i širšom centre Svidníka. Na pešiu zónu pozveme predstaviteľov organizácií a inštitúcií, ktorí by si vypočuli zážitkovú formu prednášky-moderovanie na tému plastov a snáď ich motivujeme k zavedeniu rôznych separačných aktivít aj v ich zariadeniach. Akciu chceme doplniť o podávanie čistej vody z vodovodu v eko rozložiteľných pohároch. V súčastnosti čísla vyzbieraného separovaného odpadu nie sú pre Svidník lichotivé, ale ak začneme každý od seba, vieme nastaviť systém, ktorý bude našim deťom a vnúčatám už prirodzený.
Top