Späť na prehľad blogu

Multigeneračná zóna je dokončená

Multigeneračná zóna je situovaná v cca 4,5 ha parku priľahlom k Zariadeniu sociálnych služieb "Borinka" v Nitre, ktoré je na rozhraní dvoch mestských častí - Čermáň a Klokočina. Tento "zelený priestor s veľkorozmernou hrou Človeče, nehnevaj sa!" namaľovanou na asfaltovom podklade, ruskými kolkami, stacionárnymi cvičebnými zariadeniami, tromi trojmiestnymi hojdačkami, lavičkami a mobilnou zeleňou chceme doplniť o veľkorozmernú spoločenskú hru : záhradný šach s veľkosťou políčok 50 x 50 cm a ďalšiu lavičku. Pomoc dobrovoľníkov by sa nám zišla práve pri maľovaní šachovnice a skrášlenia okolia. Multigeneračná zóna slúži na stretávanie sa generácií pri športových, spoločenských a relaxačných aktivitách alebo len na posedenie pri príjemnom rozhovore. Budovaním multigeneračnej zóny sa nám podarilo "dostať" do nášho parku tínedžerov zo susednej Spojenej internátnej školy ( 150 detí vo veku od 6 do 24 rokov) a hlavne obyvateľov dvoch priľahlých sídlisk, najmä mamičky s deťmi. Park je pre verejnosť otvorený 24 hodín denne počas 365 dní v roku, čím chceme zabrániť sociálnej izolácii našich 160 klientov a signifikantne chceme zlepšiť kvalitu ich života.
Ing. Forrová, MBA Lýdia
Prtzwalova 6
949 12 Nitra
Multigeneračná zóna je situovaná v cca 4,5 ha parku priľahlom k Zariadeniu sociálnych služieb "Borinka" v Nitre, ktoré je na rozhraní dvoch mestských častí - Čermáň a Klokočina. Tento "zelený priestor s veľkorozmernou hrou Človeče, nehnevaj sa!" namaľovanou na asfaltovom podklade, ruskými kolkami, stacionárnymi cvičebnými zariadeniami, tromi trojmiestnymi hojdačkami, lavičkami a mobilnou zeleňou chceme doplniť o veľkorozmernú spoločenskú hru : záhradný šach s veľkosťou políčok 50 x 50 cm a ďalšiu lavičku. Pomoc dobrovoľníkov by sa nám zišla práve pri maľovaní šachovnice a skrášlenia okolia. Multigeneračná zóna slúži na stretávanie sa generácií pri športových, spoločenských a relaxačných aktivitách alebo len na posedenie pri príjemnom rozhovore. Budovaním multigeneračnej zóny sa nám podarilo "dostať" do nášho parku tínedžerov zo susednej Spojenej internátnej školy ( 150 detí vo veku od 6 do 24 rokov) a hlavne obyvateľov dvoch priľahlých sídlisk, najmä mamičky s deťmi. Park je pre verejnosť otvorený 24 hodín denne počas 365 dní v roku, čím chceme zabrániť sociálnej izolácii našich 160 klientov a signifikantne chceme zlepšiť kvalitu ich života.
Top