Späť na prehľad blogu

Lúka - ihrisko v prírode

Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Rodičom ukazujeme prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Učiteľov inšpirujeme k tomu, aby sa odvážili vziať deti von a presunuli výuku z interiéru do divočiny. Za každého počasia, v každom ročnom období. Takýmto spôsobom v deťoch posilňujeme rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Pri dotváraní tohto priestoru, ktorý slúži deťom z okolitých škôlok, základných škôl a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
Dudová Dominika
Hrnčiarska 2/A
902 01 Pezinok
Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Rodičom ukazujeme prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Učiteľov inšpirujeme k tomu, aby sa odvážili vziať deti von a presunuli výuku z interiéru do divočiny. Za každého počasia, v každom ročnom období. Takýmto spôsobom v deťoch posilňujeme rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Pri dotváraní tohto priestoru, ktorý slúži deťom z okolitých škôlok, základných škôl a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
Top