Späť na prehľad blogu

Keramika open air

Keramika open air je projekt keramických tvorivých dielní, verejne prístupných deťom a rodičom, usporiadaných na otvorenom priestranstve nám. sv. Egídia v Poprade. Zámerom je podpora príležitostí, ktoré pomôžu deťom nachádzať cestu ku novým, lepším, zmysluplnejším hodnotám. Deti často nedokážu rozpoznať „správne, či nesprávne možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ si ich samé nevyskúšajú. Potrebujú tiež podporu nás dospelých a odborné usmernenie, aby sa výsledky vydarili. Doprajme im preto radosť a prostredie tvorivých zážitkov, v ktorom môžu pretvárať nielen hlinu, ale čiastočne aj svoj život, nachádzať sami seba, nové dimenzie a zažiť úspech. Finančné prostriedky budú použité na lektorov, na zakúpenie materiálu a na keramický výpal. Do projektu sa môžu zapojiť dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri realizácii podujatia a sami si tiež budú môcť vyskúšať prácu s hlinou v profesionálnom keramickom ateliéri aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Smiková Katarína
Ondrej 59
059 12 Hôrka
Keramika open air je projekt keramických tvorivých dielní, verejne prístupných deťom a rodičom, usporiadaných na otvorenom priestranstve nám. sv. Egídia v Poprade. Zámerom je podpora príležitostí, ktoré pomôžu deťom nachádzať cestu ku novým, lepším, zmysluplnejším hodnotám. Deti často nedokážu rozpoznať „správne, či nesprávne možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ si ich samé nevyskúšajú. Potrebujú tiež podporu nás dospelých a odborné usmernenie, aby sa výsledky vydarili. Doprajme im preto radosť a prostredie tvorivých zážitkov, v ktorom môžu pretvárať nielen hlinu, ale čiastočne aj svoj život, nachádzať sami seba, nové dimenzie a zažiť úspech. Finančné prostriedky budú použité na lektorov, na zakúpenie materiálu a na keramický výpal. Do projektu sa môžu zapojiť dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri realizácii podujatia a sami si tiež budú môcť vyskúšať prácu s hlinou v profesionálnom keramickom ateliéri aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Top