Späť na prehľad blogu

K jaskyni peši aj na bicykli

Projekt je zameraný na revitalizáciu chodníka z obce Ochtiná, nachádzajúcej sa v okrese Rožňava v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá je svetovým unikátom. V súčasnosti vedie z obce k jaskyni turistický chodník, je však len veľmi málo používaný pre svoju neudržiavanosť a tým aj nízku atraktívnosť. Chodník vedie lesom a meria 2 305 m. Z obce k Ochtinskej aragonitovej jaskyni žiadna iná cesta nevedie, preto aj keď jaskyňa nesie meno Ochtinská turisti k nej pristupujú z hlavne cesty medzi mestom Jelšava a obcou Gočaltovo (čo je iný okres). Na území obce sa okrem jaskyne nachádza aj turistami vyhľadávaný goticko-románsky kostol so vzácnymi freskami, hojne navštevovaný turistami najmä v letnom období a typycká dedinská izba súkromného majiteľa. Aj preto má obec potenciál stať sa atraktívnou turistickou destináciou. Dobrovoľníci budú vykonávať terénne úpravy turistického chodníka a cyklo chodníka v lese. Spolupracovať pri budovaní oddychových zón - práca s drevom, terénne úpravy, zhotovovanie detských atrakcií. Tešéme sa na vás.
Rusnák Július
Ochtiná 162
04935 Ochtiná
Projekt je zameraný na revitalizáciu chodníka z obce Ochtiná, nachádzajúcej sa v okrese Rožňava v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá je svetovým unikátom. V súčasnosti vedie z obce k jaskyni turistický chodník, je však len veľmi málo používaný pre svoju neudržiavanosť a tým aj nízku atraktívnosť. Chodník vedie lesom a meria 2 305 m. Z obce k Ochtinskej aragonitovej jaskyni žiadna iná cesta nevedie, preto aj keď jaskyňa nesie meno Ochtinská turisti k nej pristupujú z hlavne cesty medzi mestom Jelšava a obcou Gočaltovo (čo je iný okres). Na území obce sa okrem jaskyne nachádza aj turistami vyhľadávaný goticko-románsky kostol so vzácnymi freskami, hojne navštevovaný turistami najmä v letnom období a typycká dedinská izba súkromného majiteľa. Aj preto má obec potenciál stať sa atraktívnou turistickou destináciou. Dobrovoľníci budú vykonávať terénne úpravy turistického chodníka a cyklo chodníka v lese. Spolupracovať pri budovaní oddychových zón - práca s drevom, terénne úpravy, zhotovovanie detských atrakcií. Tešéme sa na vás.
Top