Späť na prehľad blogu

Eko deň Sigord

V minulosti sme v rekreačnej oblasti Sigord vyzberali na brigádach priblížne 35 vriec komunálneho odpadu. Preto sme sa rozhodli usporiadať Eko deň a zvýšiť povedomie návštevníkov rekreačnej oblasti Sigord ohľadne zberu a recyklácie odpadu, ochrany životného prostredia a to prostredníctvom prednášok odborníkov na túto tému priamo v teréne. Deti chceme zapojiť do súťaží zameraných na spoznávanie tunajšej fauny a flóry. Zábavnou formou zlepšiť ich vzťah k prírode a životnému prostrediu. Taktiež chceme osadiť informačné tabuľe so zameraním na zber a recykláciu odpadu. Zabezpečiť nádoby na triedený odpad, ktoré v tejto oblasti chýbajú a odpadky tak končia bohužiaľ veľakrát v okolitej prírode.
Miškuf Martin
Petöfiho 3
08001 Prešov
V minulosti sme v rekreačnej oblasti Sigord vyzberali na brigádach priblížne 35 vriec komunálneho odpadu. Preto sme sa rozhodli usporiadať Eko deň a zvýšiť povedomie návštevníkov rekreačnej oblasti Sigord ohľadne zberu a recyklácie odpadu, ochrany životného prostredia a to prostredníctvom prednášok odborníkov na túto tému priamo v teréne. Deti chceme zapojiť do súťaží zameraných na spoznávanie tunajšej fauny a flóry. Zábavnou formou zlepšiť ich vzťah k prírode a životnému prostrediu. Taktiež chceme osadiť informačné tabuľe so zameraním na zber a recykláciu odpadu. Zabezpečiť nádoby na triedený odpad, ktoré v tejto oblasti chýbajú a odpadky tak končia bohužiaľ veľakrát v okolitej prírode.
Top