Späť na prehľad blogu

Dedinský Majáles s dm (dm s dm)

Projektom dm s dmchceme podporiť komunitný život v obci Vaďovce, čo sa odrazí v zlepšení medziľudských vzťahov medzi občanmi. Taktiež chceme prispieť k zachovaniu ľudových tradícií tým, že dedinský majáles pripravíme v duchu tradícií našich predkov /výzdoba májov a areálu/. Do projektu budú zapojení občania obce - dobrovoľníci, občania marginalizovaných skupín a mládež, ktorí v rámci projektu prispejú k zlepšeniu životného prostredia v obci výsadbou kvetín na verejne prístupné miesta a vytvoria netradičné oddychové miesto prostredníctvom osadenia hojdačky pri autobusovej zástavke pre skrátenie čakania na autobusový spoj.
Tuková Alžbeta
Vaďovce 15
91613 Vaďovce
Projektom dm s dmchceme podporiť komunitný život v obci Vaďovce, čo sa odrazí v zlepšení medziľudských vzťahov medzi občanmi. Taktiež chceme prispieť k zachovaniu ľudových tradícií tým, že dedinský majáles pripravíme v duchu tradícií našich predkov /výzdoba májov a areálu/. Do projektu budú zapojení občania obce - dobrovoľníci, občania marginalizovaných skupín a mládež, ktorí v rámci projektu prispejú k zlepšeniu životného prostredia v obci výsadbou kvetín na verejne prístupné miesta a vytvoria netradičné oddychové miesto prostredníctvom osadenia hojdačky pri autobusovej zástavke pre skrátenie čakania na autobusový spoj.
Top