Späť na prehľad blogu

Deň detí "šitý na mieru" 2

Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Po mimoriadnom úspechu minuloročnej akcie Deň detí "šitý na mieru" podporenou Iniciatívou dm spoločne sme rozhodnutí zorganizovať toto podujatie aj tento rok. Počas neho bude program prispôsobený rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom poskytnuté individuálne canisterapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu špeciálnymi pedagógmi. Domov si deti odnesú dm darčekové balíčky s užitočným obsahom. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Prehĺbia sa kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, upratovaním, prípravou občerstvenia a so starostlivosťou o deti počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní spoločenských vzťahov a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
Susová Patrícia
Kostolná 23/6
052 01 Spišské Tomášovce
Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Po mimoriadnom úspechu minuloročnej akcie Deň detí "šitý na mieru" podporenou Iniciatívou dm spoločne sme rozhodnutí zorganizovať toto podujatie aj tento rok. Počas neho bude program prispôsobený rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom poskytnuté individuálne canisterapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu špeciálnymi pedagógmi. Domov si deti odnesú dm darčekové balíčky s užitočným obsahom. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Prehĺbia sa kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, upratovaním, prípravou občerstvenia a so starostlivosťou o deti počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní spoločenských vzťahov a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
Top