Späť na prehľad blogu

Bylinková záhrada

Harmónia života, n.o. je zriaďovateľom, Seniorville a Alzheimer Home Avalon a zabezpečujeme komplexné služby v: • Zariadení pre seniorov • Zariadení opatrovateľskej služby • Domove sociálnych služieb • Špecializovanom zariadení • Dennom stacionári Zariadenie je postavené na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti v oblasti zdravotnej, sociálnej a fyzioterapie. Areál zariadenia a jeho vybavenie rešpektuje mieru samostatnosti a priestorovú orientáciu klientov. Areál dopĺňa okrasná záhrada, ktorá tvorí relaxačný kút pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov. Spoločnými silami s vitálnymi klientmi postupne zveľaďujeme našu záhradu. Imobilní klienti ju využívajú iba ako relaxačnú zónu. Práve preto sa už dlhšie zamýšľame nad zámerom vytvoriť "Bylinkovú záhradu“, ktorá by spĺňala kritériá pre imobilných klientov. V záhrade je časť, ktorú by sme cielene využili na vytvorenie ,,Bylinkovej záhrady", s možnosťou prístupu klientov na invalidných vozíčkoch. Základ by tvoril pevný podklad zo zámkovej dlažby a tiež by boli súčasťou vyššie pracovné stoly, kde sa môžu klienti venovať sadeniu, presádzaniu a podobne. Dopestované bylinky použijeme v našej kuchyni, či už čerstvé alebo usušené. Zároveň si spestríme jedálny lístok.
Alfoldy Lýdia
Jablonove 439
90054 Malacky
Harmónia života, n.o. je zriaďovateľom, Seniorville a Alzheimer Home Avalon a zabezpečujeme komplexné služby v: • Zariadení pre seniorov • Zariadení opatrovateľskej služby • Domove sociálnych služieb • Špecializovanom zariadení • Dennom stacionári Zariadenie je postavené na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti v oblasti zdravotnej, sociálnej a fyzioterapie. Areál zariadenia a jeho vybavenie rešpektuje mieru samostatnosti a priestorovú orientáciu klientov. Areál dopĺňa okrasná záhrada, ktorá tvorí relaxačný kút pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov. Spoločnými silami s vitálnymi klientmi postupne zveľaďujeme našu záhradu. Imobilní klienti ju využívajú iba ako relaxačnú zónu. Práve preto sa už dlhšie zamýšľame nad zámerom vytvoriť "Bylinkovú záhradu“, ktorá by spĺňala kritériá pre imobilných klientov. V záhrade je časť, ktorú by sme cielene využili na vytvorenie ,,Bylinkovej záhrady", s možnosťou prístupu klientov na invalidných vozíčkoch. Základ by tvoril pevný podklad zo zámkovej dlažby a tiež by boli súčasťou vyššie pracovné stoly, kde sa môžu klienti venovať sadeniu, presádzaniu a podobne. Dopestované bylinky použijeme v našej kuchyni, či už čerstvé alebo usušené. Zároveň si spestríme jedálny lístok.
Top