Späť na prehľad blogu

Búrame bariéry - deň plný zážitkov

Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce hendikepovaných a zdravých detí. Jedná sa o deti s autizmom, ktoré navštevujú Špeciálnu školu pre deti s autizmom v Nových Zámkoch. Cieľom je spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom. Chceme zorganizovať spoločný výlet, prostredníctvom ktorého by sme chceli prispieť k búraniu spoločenských bariér. Výlet má aj poznávací charakter - spoznať kúsok histórie nášho regiónu. Súčasťou výletu bude aj tvorivá dielňa - spoločná výroba hračky, pri ktorej si deti budú rozvíjať i svoje zručnosti. Naším zámerom je podporiť u detí sociálne cítenie, u zdravých detí vzbudiť záujem poskytnúť nezištnú pomoc hendikepovaným rovesníkom.
Goriláková Renáta
Nábrežná 85
940 57 Nové Zámky
Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce hendikepovaných a zdravých detí. Jedná sa o deti s autizmom, ktoré navštevujú Špeciálnu školu pre deti s autizmom v Nových Zámkoch. Cieľom je spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom. Chceme zorganizovať spoločný výlet, prostredníctvom ktorého by sme chceli prispieť k búraniu spoločenských bariér. Výlet má aj poznávací charakter - spoznať kúsok histórie nášho regiónu. Súčasťou výletu bude aj tvorivá dielňa - spoločná výroba hračky, pri ktorej si deti budú rozvíjať i svoje zručnosti. Naším zámerom je podporiť u detí sociálne cítenie, u zdravých detí vzbudiť záujem poskytnúť nezištnú pomoc hendikepovaným rovesníkom.
Top