Späť na prehľad blogu

Aby boli detské ihriská krajšie

Zámerom projektu je s pomocou dobrovoľníkov farebne oživiť detské ihrisko v areáli TJ, ale hlavne v priestore materskej školy Trakovice. Zároveň plánujeme vysadiť v priestore materskej škôlky stromy a kroviny, ktoré by vytvárali tieň počas slnečných letných dní a tak spríjemňovali deťom v materskej škole ich hry.
Tolarovič Ľudovít
Trakovice 38 282
919 33 Trakovice
Zámerom projektu je s pomocou dobrovoľníkov farebne oživiť detské ihrisko v areáli TJ, ale hlavne v priestore materskej školy Trakovice. Zároveň plánujeme vysadiť v priestore materskej škôlky stromy a kroviny, ktoré by vytvárali tieň počas slnečných letných dní a tak spríjemňovali deťom v materskej škole ich hry.
Top