Späť na prehľad blogu

„Poďme spolu do lesíka“ alebo vyčistenie a revitalizácia Lesoparku pri Čiernej vode.

V obci Nová Dedinka, popri Čiernej vode (mŕtve rameno Malého Dunaja) sa nachádza malý kúsok lesíka. Kedysi tam stála kačacia farma, ktorá už desiatky rokov neexistuje a namiesto toho sa tento malebný kúsok obce rokmi zmenil na malý lesík, lemujúci a skrášľujúci nábrežie Čiernej vody. Posledné roky bol obyvateľmi obce využívaný hlavne na rodinné a voľnočasové aktivity (zber húb alebo prechádzy v prírode). Cieľom tohoto projektu je tento lesík revitalizovať, vyčistiť a hlavne bezpečne sprístupniť ľuďom, pričom by sa zachoval jeho prírodný charakter. Prínosom projektu by bola propagácia tohto cieľa u širšej verejnosti, motivácia obyvateľov obce a iných dobrovoľníkov k účasti na projekte, budovanie komunity v obci a prevzatie spoluzodpovednosti obyvateľov obce za priestor, v ktorom žijeme.
Klucsiková Simona
Mierová 11
90029 Nová Dedinka
V obci Nová Dedinka, popri Čiernej vode (mŕtve rameno Malého Dunaja) sa nachádza malý kúsok lesíka. Kedysi tam stála kačacia farma, ktorá už desiatky rokov neexistuje a namiesto toho sa tento malebný kúsok obce rokmi zmenil na malý lesík, lemujúci a skrášľujúci nábrežie Čiernej vody. Posledné roky bol obyvateľmi obce využívaný hlavne na rodinné a voľnočasové aktivity (zber húb alebo prechádzy v prírode). Cieľom tohoto projektu je tento lesík revitalizovať, vyčistiť a hlavne bezpečne sprístupniť ľuďom, pričom by sa zachoval jeho prírodný charakter. Prínosom projektu by bola propagácia tohto cieľa u širšej verejnosti, motivácia obyvateľov obce a iných dobrovoľníkov k účasti na projekte, budovanie komunity v obci a prevzatie spoluzodpovednosti obyvateľov obce za priestor, v ktorom žijeme.
Top