Kritériá pre hodnotenie projektov

Na základe nižšie uvedených kritérií budú dm spolupracovníci, najmä však členovia odbornej poroty,

posudzovať všetky prihlásené projekty. 

Príkladné pôsobenie v okolí

 

 • V súlade s filozofiou dm ponúkajú podporené projekty/aktivity možnosti rozvoja a chcú pôsobiť príkladne vo svojom okolí?
 • Sleduje prihlásený projekt alebo aktivita ekologický cieľ?

Stupeň inovácie

 

 • Zaoberá sa projekt/aktivita novými ekologickými otázkami?
 • Prináša projekt/aktivita nové riešenia?

Prístup k cieľovej skupine a miera zapojenia

 

 • Aké konkrétne a udržateľné prínosy má projekt/aktivita pre cieľovú skupinu?
 • Podporuje či rozvíja projekt/aktivita potenciál cieľovej skupiny?
 • Prispieva projekt/aktivita k zvýšeniu spoločenského postavenia cieľovej skupiny?
 • Umožňuje projekt/aktivita rozvoj spolupráce (spolupracovníci, zákazníci, mestá, obce, organizácie)?

Viac pre život

 

 • Sú spolupracovníci dm a zákazníci z regionálneho alebo lokálneho prostredia z projektu nadšení a majú záujem zapojiť sa?
 • Ako rôznorodé sú možnosti spolupráce v projekte/aktivite (materiálna podpora, dobrovoľnícka práca, integrácia zákazníkov, atď.)?

Realizácia a udržateľnosť

 

 • Aký efekt prináša realizovaný projekt/aktivita a pre koho?
 • Je zaručená udržateľnosť alebo dlhodobá efektívnosť projektu/aktivity?

Pôsobenie a vplyv projektu/aktivity

 

 • Ako sú projekt či aktivita integrované v regionálnych a lokálnych podmienkach?
 • Ako rozsiahla je geografická pôsobnosť projektu/aktivity?
 • Podporuje projekt/aktivita spoluprácu s ďalšími organizáciami?
Top