Späť do blogu

Práce na vytvorení biodiverzitnej lúky sú v plnom prúde

Na ploche asi dvetisíc metrov štvorcových vysadia 150 rastlinných druhov.

Už budúci rok rozkvitne v blízkosti Dubnického potoka prvá biodiverzitná lúka v meste. ‘Bzučiaci potok,‘ ako môže jej názov napovedať, sem prinesie viac druhovej pestrosti fauny a flóry.

Na ploche 2-tisíc metrov štvorcových vysadia viacero druhov kvetov, krov a stromov. Náklady na projekt dosiahnu asi 4 000 eur.

Tešia sa najmä na opeľovače. Viac ako 150 druhov pôvodných rastlinných druhov už budúci rok ukáže svoju krásu v blízkosti miestneho potoka na sídlisku Pod kaštieľom.

S myšlienkou priniesť viac farieb, vôní a života do tohto prostredia prišiel referát životného prostredia miestnej radnice.

V spolupráci s dobrovoľníkmi začali v prvú októbrovú sobotu s prípravou pôdy pre blížiacu sa výsadbu. Okrem prípravy jám na výsadbu drevín a krov očistili od buriny okolie stromov, od buriny a machu očistili aj zábradlie susediaceho potoka.
Uplynulý víkend pokračovali s kultiváciou pôdy, finálnou úlohou bude v závislosti od počasia samotná výsadba.

Ako vysvetlil koordinátor projektu Juraj Prekop, túto lokalitu pre účely biodiverzitnej lúky nevybrali náhodne. „Vychádzali sme z možností, kde je dostatočne veľká plocha a vyhrala táto, keďže kvetinové lúky majú význam vtedy, keď sú to ucelené, veľké plochy. Na 2 000 metroch štvorcových vysadíme zhruba 15 kilogramov lúčnej zmesi. Budú tu domáce druhy bylín, trvaliek alebo letničiek,“ priblížil.

Kompaktný bylinný porast a novovysadené medonosné dreviny sem prilákajú nielen život v podobe drobného hmyzu, ale napomôžu v lokalite svojím koreňovým systémom zadržať dažďovú vodu, čo je ďalším z cieľov pilotného projektu v Dubnici nad Váhom. „Vyberali sme medonosné rastliny z dôvodu, že predpokladáme zvýšenie populácie hmyzu a najmä opeľovačov. Preto tu budú okrem kvetov i javor, jaseň, breza a motýľmi často navštevované kríky budleji,“ upozornil koordinátor projektu.

Lúku plánuje radnica kosiť namiesto pôvodných päť kosieb doterajšieho trávnatého porastu iba dvakrát ročne. Takýto prístup má zabezpečiť druhovú pestrosť porastu aj v nasledujúcich rokoch.

Lúka nemusí byť prvou a poslednou. Pomôcť pri príprave pôdy na prvú oficiálnu biodiverzitnú lúku v meste prišli radnici aj viacerí dobrovoľníci.

„Keďže rotavátor sa nedostane k stromom, ručne ich okolie vytrhávame, aby tu mohla vyrásť lúka. Takýchto akcií sa zúčastňujem rád, pretože mi záleží na prostredí, v ktorom žijem, a vidím, že tu mnoho ľudí na to kašle,“ povedal Dubničan Daniel s tým, že takýto druh lúky poteší domácich, cezpoľných i samotný hmyz, najmä opeľovače, ktoré sa z mestského prostredia spravidla strácajú veľmi rýchlo. Priložiť ruku k dielu prišla aj Barbora. „Pripravujeme všetko pre to, aby tu mohla vyrásť lúka a kvety - a tým aj pre včely. Čistilo sa okolie kmeňov stromov a vytrhávala burina. Keďže sa zaujímam o ekológiu, teší sa, že mesto robí niečo aj v tomto smere a tým, že som tu, chcem byť príkladom pre ďalších,“ zdôvodnila svoju účasť na dobrovoľníckej akcií Dubničanka.

Lúka s množstvom kvetov, drevín a stromov nebude v Dubnici nad Váhom pravdepodobne poslednou. „Počkáme, aký bude mať tento pilotný projekt efekt, ako sa zapáči a prejaví, keďže tam budú úskalia, napríklad v podobe buriny.

Obyvatelia ale majú dopyt po takýchto lúkach, budeme preto premýšľať nad ďalšími možnosťami,“ priblížil koordinátor projektu Juraj Prekop.

Približne štvortisícové náklady na ‘Bzučiaci potok‘ si medzi sebou podelí väčším podielom mesto a menším jedna zo sietí drogérií.

Z mesto Dubnica nad Váhom Z Do prvej brigády sa mohlo zapojiť kvôli epidemiologickým opatreniam len niekoľko dobrovoľníkov.

Ochrana druhovej rozmanitosti v meste, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene a zmierňovanie dopadu klímy na životné prostredie. To boli hlavné pohnútky zamestnancov referátu životného prostredia dubnickej radnice, aby zareagovali na výzvu projektu Klíma nás spája z dielne iniciatívy dm {spoločne} 2020. Vďaka projektu „Bzučiaci potok“ vyrastie na jar 2021 na trávnatej ploche pri miestnom potoku viac ako 150 rastlinných druhov z takmer 15 kilogramov osiva lúčnej zmesi. Okrem kvetov akými sú vlčí mak, nevädza, materina dúška či repík lekársky pribudnú aj stromy a kry, napríklad vŕba rakytová či budleja dávidova – tie budú zabezpečovať prvú jarnú potravu pre opeľovače. „Aj keď nám situácia s koronavírusom trochu prekazila plány a nedovolila nám lúku založiť spoločne v rámci akcie Hurá na sídlisko, som rád, že aj napriek tomu sa našlo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí v úvode októbra pomohli s menšími, no dôležitými prácami,“ vyjadril vďaku Juraj Prekop z referátu životného prostredia. Po prípravných prácach dobrovoľníkov, ktorí sa postarali napríklad o čistenie okolia stromov od buriny a čistenia okolia zábradlia Dubnického potoka, v druhej polovici mesiaca október realizátor uskutočnil kultiváciu pôdy. Vzhľadom na počasie sa výsev lúky realizoval v závere októbra. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej východy Živica a s finančnou podporou dm drogerie markt.
Top