Späť na prehľad blogu

Od semienka k rastlinke

My rodičia sme si vedomí, že naše deti sú naša budúcnosť. V dobe, kedy si deti myslia, že zelenina pochádza z obchodu a život rastlín poznajú len z obrázkov, by sme chceli, aby naše deti pomocou vlastného zážitku pochopili, že z obyčajného semienka dokáže vyrásť rastlina a z rastliny nielen kvietok, ale aj zelenina, ovocie či bylinka. Vlastná skúsenosť dieťaťa najlepšie pomáha pochopiť tento proces a vytvoriť si tak pozitívny vzťah k prírode. Preto by sme chceli vybudovať v škôlke bylinkovú záhradu a vyvýšený záhon, kde si deti budú môcť vyskúšať sadenie zeleniny, ovocia a byliniek. Veríme, že pomocou starostlivosti o záhradu, sa deti naučia zodpovednosti a trpezlivosti. Deti sa budú vzdelávať, pracovať s náradím, skúmať, pozorovať, experimentovať, sadiť, kypriť pôdu, plieť, polievať a kompostovať. Na záver si deti vypestovanú úrodu pozbierajú, oberú, s najkrajšími kúskami z úrody sa pochvália ostatným deťom a nakoniec to čo vypestujú budú môcť aj zjesť. Starostlivosťou o rastlinky budú deti od malička vedené k ochrane prírody a pochopia jej význam a dôležitosť pre človeka.
Kočí Martina
Smolenická 5
85105 Bratislava
My rodičia sme si vedomí, že naše deti sú naša budúcnosť. V dobe, kedy si deti myslia, že zelenina pochádza z obchodu a život rastlín poznajú len z obrázkov, by sme chceli, aby naše deti pomocou vlastného zážitku pochopili, že z obyčajného semienka dokáže vyrásť rastlina a z rastliny nielen kvietok, ale aj zelenina, ovocie či bylinka. Vlastná skúsenosť dieťaťa najlepšie pomáha pochopiť tento proces a vytvoriť si tak pozitívny vzťah k prírode. Preto by sme chceli vybudovať v škôlke bylinkovú záhradu a vyvýšený záhon, kde si deti budú môcť vyskúšať sadenie zeleniny, ovocia a byliniek. Veríme, že pomocou starostlivosti o záhradu, sa deti naučia zodpovednosti a trpezlivosti. Deti sa budú vzdelávať, pracovať s náradím, skúmať, pozorovať, experimentovať, sadiť, kypriť pôdu, plieť, polievať a kompostovať. Na záver si deti vypestovanú úrodu pozbierajú, oberú, s najkrajšími kúskami z úrody sa pochvália ostatným deťom a nakoniec to čo vypestujú budú môcť aj zjesť. Starostlivosťou o rastlinky budú deti od malička vedené k ochrane prírody a pochopia jej význam a dôležitosť pre človeka.
Top