Späť do blogu

Renovácia sa vydarila!

10.-12. júna v pondelok až stredu sa konala naša dobrovoľnícka akcia Revitalizácia školského dvora v Beňoškole v Prievidzi. Neodradilo nás ani páliace slniečko. Spolu s kolegynkami z dm predajní, pani riaditeľkou a pani učiteľkami a rodičmi, sme pomáhali 3 dni s natieraním lavičiek, šmirgľovaním, výkopávaním, sadením kvetín a tují, osádzaním preliezok a čistením pieskoviska. Unavené, ale s pocitom dobre odvedenej práce, že sme spoločnými silami prispeli ku krajšiemu školskému dvoru pre detičky z Benického škôlky  sme sa občerstvili limonádou, kávičkou a koláčikmi, kotré pre  nás pripravila pani riaditeľka. Zároveň sme dostali pozvanie na slávnostné otvorenie školského dvora dňa 25.06. kde saveľmi tešíme. 
Top