Späť do blogu

Vo Svidníku sa podarilo zrevitalizovať areál materskej školy

Dňa 8. 6. sa stretli dobrovoľníci, aby pomohli materskej škole vo Svidníku zrealizovať ich aktivitu Pestré hranice. Cieľom tohto projektu bolo zrevitalizovať areál a vysadiť novú skalku. Radka Drugová, koordinátorka,  k tomu dodáva: " Veľmi milo nás prekvapil počet dobrovoľníkov. K projektu bol potrebný počet dobrovoľníkov 5, ale nakoniec nás tam bolo 24 . Nielenže nás prekvapila vysoká účasť, ale aj  pohostenie a občerstvenie, ktoré nám pripravila organizácia. Náš projekt sa nám podarilo dotiahnuť do konca a výsledku sa veľmi tešíme."
Top