Späť do blogu

Na lúke pod stromami vytvoríme ihrisko


Pozývame Vás na realizáciu dobrovoľníckej činnosti výnimočného projektu „Ihrisko v prírode“, ktorý sa zameriava na deti už od najútlejšieho veku. Aktivita sa uskutoční 30.05.2018 o 09:00.
Projekt podporuje vzťah detí k prírode a ochrane životného prostredia a zároveň inšpiruje spoločnosť k zdravšiemu a trvalo udržateľnému životnému štýlu. Vďaka Vašej pomoci a rozumnom obhospodarovaní má projekt potenciál pretrvať niekoľko desaťročí a navrátiť krajine jej prirodzený ráz - ovocný sad a vinohrad, ktorý bude slúžiť aj pre ďalšie generácie.
 
V rámci dobrovoľníckej činnosti sa budú uskutočňovať nasledovné činnosti:

postavenie preliezkovej dráhy z kmeňov stromov,
osadenie dreveného plôtika pri vstupe na ihrisko,
stavba domčekov z prútia,
realizácia bylinkového záhonu,
náter maringotky novou farbou.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na každého dobrovoľníka.

Koordinátor projektu: Jana Piteková, Centrála dm drogerie markt - Oddelenie Controllingu, Bratislava, tel. č.: +421 905 850 504
Top