Späť na prehľad blogu

Zlepšenie podmienok psov v útulku pre opustené a týrané zvieratá v Rožňave

OZ Život je pes :) prevádzkuje od roku 2011 Útulok pre opustené a týrané zvieratá v Rožňave.
OZ Život je pes :)
Klincková Zuzana
Páterova 14
04801 Rožňava
Nakoľko priestory útulku prechádzali výstavbou kotercov, ich následnou (nútenou) demontážou a prestavbou kotercov, došlo k strate ich kvality a bezpečnosti...ako pre psíky, tak aj pre ľudí. Kovový materiál znovu potrebuje nátery - plot i koterce začali hrdzavieť. Táto práca je zdĺhavá,združenie je ju nestíha urobiť za plného chodu útulku sami. Preto by privítali ponúknutú pomoc. Taktiež je potrebné zlepšiť stav vnútorných priestorov, ktoré sú rozsiahle a slúžia hlavne ako sklad materiálu a potravín, úpravu potrebuje aj tzv.pooperačná miestnosť.
Top