Späť na prehľad blogu

Zachráňme Čachtické podzemie

Spojme sily a vyčistime vzácnu historickú lokalitu, vinohradnícke a úkrytové pivnice v Čachticiach.
o. z. Na hrade
Bitarovský Miroslav
Alexandra Dubčeka 1244/8
95704 Bánovce nad Bebravou
Už deviatym rokom pracuje úzka skupina dobrovoľníkov na záchrane unikátnej lokality. Čachtické podzemie v súčasnosti predstavuje malú, ale o to zaujímavejšiu časť pôvodného rozsiahleho systému podzemných vinohradníckych a  úkrytových pivníc. Ich spájaním s ostatnými pivnicami vznikol pod mestečkom Čachtice dômyselný labyrint, tajné skrýše, ktoré v čase tureckých vpádov na prelome 16. a 17. storočia ochránili množstvo ľudských životov. 

Čachtické podzemie má však aj svoju temnú stránku. Jedna z jeho častí sa nachádzala na rozsiahlom pozemku, ktorý kedysi patril vplyvnej šľachtickej rodine Nadasdy. Tu stál aj kaštieľ, ktorý počas svojho pobytu v Čachticiach obývala grófka Alžbeta Bathory s rodinou. Z výpovedí svedkov v čase vyšetrovania jej zločinov je zrejmé, že väzenie, bolestivé mučenie a tiež pochovávanie obetí prebiehalo aj na miestach priľahlého podzemia. ktoré tu stálo ešte pred jej príchodom do Čachtíc.

Viac ako 400 rokov po smrti grófky Bathory Čachtické podzemie opäť ožíva. Program podpory je postavený na vyčistení podzemných priestorov od nánosov odpadu a sute zo starých domov.  Vyčistené priestory podzemných chodieb budú slúžiť ako expozície počas prehliadok v rámci turistickej sezóny.
Top