Späť na prehľad blogu

Záhrady v Slatinke

Slatinka je dedina, cez ktorú pred viac ako 60 rokmi nakreslili štátni plánovači priehradu. Dodnes ju štát nepostavil, pred niekoľkými rokmi odmietla projekt financovať aj Európska únia. "Čiary na mape" však stále bránia normálnemu životu v Slatinke.
Združenie Slatinka
Barancová Paulíková Martina
Sokolská 11
96001 Zvolen
Jej pôvodní obyvatelia a ich potomkovia však svoju dedinu nechcú nechať umrieť. Po obnove knižnice, tradičných miest v obci či oprave osvetlenia chcú s pomocou dobrovoľníkov na verejných priestoroch v dedine založiť niekoľko kvetinových a bylinkových záhrad pre potešenie, poznanie, ale aj pre motýle a včely (ktoré začali mladí znovu chovať). Záhrady budú dotvárať krásne prostredie blízko rieky, budú slúžiť na stretnutia miestnych, oddych turistov aj na pastvu očí okoloidúcich. Keďže je dedina blízko rieky a v prírodne hodnotnom údolí, výber rastlín bude prispôsobený tak, aby nešlo o invázne druhy, aby sa dala aspoň časť plodov konzumovať, aby poskytovala priestor pre existenciu užitočného hmyzu a iných zvierat, a aby vhodne dotvárala priestor v dedine. Záhrady budú slúžiť aj na poznávanie a environmentálnu výchovu detí ZŠ, ktoré do Slatinky chodievajú zo škôl, tiež na posedenie miestnych a zastavenie sa turistov, ktorí používajú náučný chodník údolím Slatiny.  Následnú starostlivosť zabezpečia miestni ľudia a dobrovoľníci.

 
Top