Späť na prehľad blogu

Tvorivá dieľňa

Občianske združenie SAMARIA podporuje svojou charitatívnou činnosťou ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať. Ich hlavným cieľom je adresne, konkrétne a účinne pomáhať a vytvárať priestor na pomoc ľuďom v kríze.
Občianske združenie Samaria
Dzurechová Helena
Radlinského 47
920 01 Hlohovec
V záhrade  OZ Samaria je postavený malý záhradný domček, ktorý chcú využívať ako tvorivú dielňu pre deti a mládež zo sociálne slabšej vrstvy obyvateľstva. Domček sa nachádza v nevyhovujúcom stave, potreboval by drobné stavebné úpravy a následne vybaviť dielenským náradím do takej miery, aby mohol byť plne využívaný na svoj účel ako pracovná dielňa. Deti a mladí dospelí spolu s dobrovoľníkmi, by tak našli možnosť zmysluplného trávenia voľného času, oboznámili by sa s tradičnými remeslami nášho regiónu s cieľom získania manuálnych zručností, znalostí a pracovných návykov. V neposlednom rade sa snažíme týmto spôsobom i o elimináciu patologických javov vyskytujúcich sa u tejto cieľovej skupiny v  meste. Preto hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu pri čistení a maľovaní vnútorných priestorov záhradného domčeka.
Top