Späť na prehľad blogu

Spoločne do záhrady

Vo Vojčiciach neďaleko Trebišova sa nachádza zariadenie Arcidiecéznej charity Košice - Charitný dom sv. Edity Steinovej, ktorý zdieľa priestory spolu s Denným stacionárom pre seniorov.
Arcidiecézna charita Košice
Kolačkovská Katarína
Zvonárska 20
07501 Trebišov - Milhostov

K zariadeniu, ktoré sa nachádza priamo v obci náleží aj veľká záhrada. Kedysi slúžila na dopestovanie zeleniny v rámci gardenterapie, pre nedostatok času a skladbu klientely sa táto aktivita musela ukončiť. Klienti - seniori - naliehavo potrebujú miesto, kde budú tráviť príjemné dni. Najmä pre ľudí na vozíčku je v terajších podmienkach takmer nemožné dostať sa na záhradu, pretože chýba pevný chodník. 
Radi by sme oslovili ľudí – dobrovoľníkov, ktorý by dali tomuto miestu nový zmysel a vytvorili pre klientov zariadenia priestor na odpočinok v pekných dňoch. Miesto, kde by sa mohli stretávať, tráviť čas rôznymi aktivitami, kde by si oddýchli a načerpali energiu. Záhrada poslúži aj na akcie napr. opekačka a na stretnutia nielen s rodinnými príslušníkmi. 
 
Top