Späť na prehľad blogu

Skrášľujeme okolie nášho zariadenia

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Park je štátna nezisková organizácia. Zariadenie je zamerané na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, jeho hlavnou víziou je zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život prijímateľom sociálnej služby. Je postavené v peknom prostredí pri rieke Kysuca.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Park
Mekiňová Mária
Hviezdoslavova 918
02201 Čadca
Seniori trávia veľa času v záhrade zariadenia, projektom - namaľovaním plotu chceme spríjemniť pobyt vonku v peknom upravenom prostredí,  podporiť rozvoj komunitného života, upevňovanie dobrých priateľských vzťahov medzi seniormi i širším okolím. Pobyt vonku má pre  seniora veľký význam zo zdravotného i sociálneho hľadiska. Pobyt vonku pozitívne ovplyvňuje všetky telesné systémy - kardiovaskulárny systém a metabolizmus, dodáva viac životnej energie, zabezpečuje zvýšenú schopnosť telesného a duševného uvoľnenia. Pobyt na čerstvom vzduchu znižuje bolesti hlavy, migrénu , nechutenstvo, únavu, oddiaľuje procesy starnutia a pod. Projektom chceme vytvoriť krajšie prostredie, rozvoj komunitného života, budovanie vzťahov, zlepšenie zdravotného a psychického stavu.   
 
Top