Späť na prehľad blogu

S dekou pri jazere

S dekou pri jazere je výstižne a jednoducho povedané ako tráviť voľný čas v letnom období vo svojej komunite, v príjemnom prostredí lokality Košice nad Jazerom.
Facilitas n.o.
Piliarová Monika
Spišské námestie 4
04012 Košice
Aktivovať stretávanie klientov aj so svojimi rodičmi a s ľuďmi zo svojho okolia. Aktívne zapojenie sa do úpravy miesta, vnímanie prírody, rozvíjanie sociálnych kontaktov, vytváranie priestoru na búranie predsudkov svojich vlastných ako i postojov okolia. Spestrením stretnutí je maľovanie prírody v okolí jazera, ktoré je zdrojom na sebareflexiu, sebapoznávanie, sebauvedomenie, porozumenie a prijatie druhých. Prínosom bude zapojenie dobrovoľníkov, sociálny kontakt a vzájomné obohatenie života všetkých zúčastnených. Budeme radi, ak sa k nám pridáte.
Top