Späť na prehľad blogu

Revitalizácia vonkajších priestorov školky

Revitalizácia vonkajších priestorov materskej školy Slniečko v Bratislave-Ružinove.
o.z. Pivonka
Hlavnová Katarína
Pivonková 9
82101 Bratislava
O.z. Pivonka je občianskym združením rodičov detí navštevujúcich materskú škôlku Slniečko v mestskej časti Ružinov Bratislava. Naše občianske združenie sa dlhodobo snaží napomáhať rozvoju detí sprostredkovaním rôznych akcií obohacujúcich ich čas strávený v materskej škôlke.

S pomocou dobrovoľníkov sme sa preto rozhodli tiež zrevitalizovať vonkajšie priestory škôlky, hlavne záhradu, aby táto následne deťom spríjemnila pobyt na čerstvom vzduchu a pomohla budovať ich pozitívny vzťah k prírode, zeleni a pobytu vonku. Keďže do sezónneho udržiavania škôlkarskej záhrady sa pravidelne radi zapájajú nielen deti samotné, ale aj rodičia, radi by sme našim projektom zveľadili a zatraktívnili areál škôlky a niektoré jeho opotrebované a zničené súčasti nielen pre súčasnú ogeneráciu detí, ale aj pre tie budúce. Ide o upratanie trávnatých častí (hrabanie lístia a ihličia), premaľovanie plota okolo areálu, maľovanie a inštalácia hravých a zároveň dekoračných a náučných prvkov v areáli za použitia starých pneumatík (bylinková záhradka a skalka alebo hrové prvky zhotovené z pneumatík a pomaľované rozprávkovými motívmi).

 
Top