Späť na prehľad blogu

Predveď, čo vieš

Naša organizácia poskytuje pomoc a podporu obetiam domáceho násilia prostredníctvom prevádzkovania Azylového domu Emauzy.​ V súčastnosti žije v našom dome 26 detí vo veku od 0 - 18 rokov. Jedným z pilierov našej činnosti sú i aktivity s deťmi a mládežou, ktorí žijú v tomto azylovom dome.
KRIŽOVATKY n.o
Šafránková Hana
Partizánska 16
90851 Holíč
Byť klientom azylového domu nie je pre deti, mladých ľudí, ale ani ich matky vôbec jednoduché. Musia totiž niesť stigmu "azylákov" a "asociálov". Deti sa stretávajú s nepochopením a ich vyčleňovaním nielen v škole, ale aj v rovesníckych skupinách. Ďalším problémom našich detských klientov je absencia finančných prostriedkov v rodine, čo im neumožňuje zúčastňovať sa aktivít pre iné deti dostupných - navštevovať hudobnú školu, umelecké krúžky, či venovať sa aktívne športu. Deti tak v porovnaní so svojimi vrstovníkmi zaostávajú v rozvoji vlastných talentov a šikovnosti. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli pre deti a ich matky zorganizovať v zariadení deň plný hier a zábavy spojený s návštevou a prehliadkou holíčskeho zámku a bylinkovej záhrady. Pre deti by sme s pomocou dobrovoľníkov zabezpečili športový deň - bežeckú súťaž, tenisový zápas, futbalový zápas a pinpongový zápas, pre najmenších cestu rozprávkovou krajinou, na ktorej by plnili rôzne súťažné disciplíny. Naším cieľom je, aby naše deti zažili radosť z víťazstva, pocit spolupatričnosti, radosť z prítomnosti svojej rodiny, schopnosť prijať porážku a radosť druhého z výhry, dokázali prijať druhého a jeho talenty a uvedomili si svoje schopnosti a možnosti.    
 
Top