Späť na prehľad blogu

Prírodná komunitná záhrada "Šafrán" vo Svite

Projekt Prírodná komunitná záhrada „Šafrán“ má predstavovať ucelený komplex v prírodnej komunitnej záhrade za účelom vytvorenia priestoru pre relax, sebarealizáciu, sociálne a edukačné aktivity širokej verejnosti.
NATURALISTA, o.z.
Dučaiová Tatiana
Rastislavova 5
04001 Košice
V dnešnej dobe poháňanej počítačmi a technológiou považujeme za dôležité mať priestor na odpočinok a takzvané prinavrátenie sa k prírode, ktorá robí ľudí ľuďmi. Aby túžba po upravenej zeleni, bezpečnom mieste pre deti na hranie, spoločných stretnutiach so susedmi pri práci v záhrade, pri pikniku alebo organizovaní menších koncertov/letného kina neostala len v teoretických myšlienkach, ale aby bola zrealizovaná. Chýbajú nám dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať pri vysádzaní bylinkového záhonu, pripravovať pôdu na pestovanie, či vytvárať priestor pre oddychovú zónu.
Top