Späť na prehľad blogu

Pocitový chodník v škôlke

Naša environmentálne profilovaná MŠ aktívne využíva rozmanité formy zážitkového učenia tak, aby významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu.
Materská škola Tulská
Berčíková Gabriela
Tulská 25
97404 Banská Bystrica
Naša environmentálne profilovaná MŠ aktívne využíva rozmanité formy zážitkového učenia tak, aby významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu. Zaujímavým spestrením bude vytvorenie pocitového chodníka v záhrade MŠ využitím rôznych prírodnín - okruhliakov, piesku, trávy, štrku, gaštanov, opracovaných drevených polienok, jemne opracovaných rezov konárov stromov, prípadne časť chodníka vyplniť vodou. Jeho prínos je v možnosti vnímať vybrané prírodniny cez haptiku - dotykom bosými chodidlami. Súčasne posilňovať svaly klenby chodidla, udržiavať rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne a prekonávať obavy z nepoznaného. Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s uskutočnením nášho projektu.

Našim zámerom je vytvoriť pocitový chodník využitím rôznych prírodnín - okruhliakov, piesku, trávy, štrku, gaštanov, opracovaných drevených polienok, jemne opracovaných rezov konárov stromov, prípadne časť chodníka vyplniť vodou. Chodník v celkovej šírke cca 0,50 metra a dĺžke cca 6 metrov bude od okolitej zatrávnenej plochy oddelený úzkymi tvárnicami, prípadne úzkou drevenou guľatinou. Napriek jeho sezónnemu využitiu jeho trvalá inštalácia v záhrade MŠ poskytne mnohoraké funkčné využitie nielen deťmi našej MŠ, ale i jej hosťom, napríklad v rámci akcie "Eko škôlky" alebo "Deň rodiny".
Top