Späť na prehľad blogu

Pocitový chodník - cestička k poznaniu

Vybudovanie pocitového chodníka v záhradách Detského domova Prievidza umožní deťom rozvoj ich vnemov cez zážitok rôznych senzorických podnetov.
ProLiberi, o.z.
Piatrík Hepnerová Alena
Koncová 364/36
97101 Prievidza
Špecifickou skupinou detí sú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, kde každá možnosť pomoci k ich rozvoju je prínosom k skvalitneniu ich života.  Pocitový chodník je zložený z niekoľkých komponentov, pričom každý je z iného druhu materiálu. Plánujú sa použiť kamene, piesok, kôra či veci ako bukvice, šišky, drobné raždie. Tiež sa nebránia možnosti použiť napr. drobné strukoviny ako sú hrach, šošovica či fazuľa. Poteší ich, ak im prídu dobrovoľníci pomôcť.
Top