Späť na prehľad blogu

Obnova základov oplotenia

Zariadenie Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA potrebuje zrevitalizovať oplotenie pozemku.
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Gürtler Peter
sv. Gorazda 2978/3
010 08 Žilina
Dobrovoľnícka aktivita je zameraná na revitalizáciu betónového múrika oplotenia areálu domova sociálnych služieb. Túto revitalizáciu chcú dosiahnuť očistením pomocou drôtenej kefy a následným natretím múrika ochranným lakom. Keďže je však oplotenie veľmi rozsiahle, chceli by požiadať o pomoc dobrovoľníkov. 

 
Top