Späť na prehľad blogu

Obnova oplotenia a záhradného nábytku

​Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 26 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj bližšom a širšom okolí.
Zariadenie pre seniorov Komárno
Polgárová Hedviga
Špitálska 16
94501 Komárno
Nachádza sa v historickom centre mesta, avšak ponúka svojim obyvateľom oázu pokoja a ticha. Dvor tvorí park, kde početné stromy a ozdobné kríky, altánky a lavičky ponúkajú od jari do neskorej jesene príjemné posedenie v kruhu rodiny a priateľov. Zariadenie privíta dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas a pomôcť pri obnove oplotenia a záhradného nábytku zariadenia. Pomocnú ruku privítajú aj pri vybudovaní bylinkovej záhradky pre obyvateľov zariadenia. Veľký dôraz kladú na pobyt obyvateľov na čerstvom vzduchu. Cieľom je vytvoriť príjemné a podnetné prostredie parku, ktoré počas celého roka slúži seniorom a ich rodinným príslušníkom. Prostredie parku sa využíva na návštevy, rôzne stretnutia a realizácie voľnočasových a športových aktivít.
 
Top