Späť na prehľad blogu

Objavme čaro minulosti, aby sme mohli snívať o lepšom svete

Domov sociálnych služieb Slatinka je zariadenie, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti staralo o svojich klientov v historickom kaštieli na periférii mesta v Lučenci. Schovaný pred svetom, v priestore ohraničenom záhradným parkom a vysokým plotom si tu nažívalo 74 detí a dospelých ľudí s mentálnym a telesným postihnutím.
Domov sociálnych služieb Slatinka
Nincová Denisa
Dolná Slatinka 271
984 01 Lučenec
Domov sa v posledných rokoch začal transformovať, čo znamená že klienti postupne odchádzali bývať z kaštieľa do menších rodinných domčekov v meste. Tu si začali hľadať priateľov, chodiť do školy, do zamestnania, vytvárať si vzťahy so susedmi. Napriek tomu, že proces zmien už realizujú niekoľko rokov ešte stále sa ho nepodarilo ukončiť a v areáli historického kaštieľa v samostatnom rodinnom domčeku ešte stále žije 15 klientov s telesným postihnutím. Títo ľudia zatiaľ zostávajú žiť  izolovane od vonkajšieho sveta. Majú málo príležitostí dostať sa do mesta a  stretávať ľudí z mimo zariadenia. Cieľom projektu je pootvoriť dvere do sveta, ktorý sme v minulosti schovali pred očami verejnosti a tým sme vytvorili množstvo mýtov a strachu z ľudí, ktorú sú "iní". Umiestnením ľudí s mentálnym postihnutím do kaštieľov a zámkov sme nezdevalvovali len hodnotu týchto krásnych priestorov, ale aj ľudí pre ktorých sme tu vytvorili subkultúrne prostredie odlišné od toho čo je normálne v bežnom svete. Cieľom nášho projektu je dobrovoľníckou prácou obnoviť čaro vzácneho historického parku, ktorý obkolesuje kaštieľ na Dolnej Slatinke v Lučenci a prostredníctvom viacerých verejných letných akcií vrátiť do neho život, v rámci ktorého sa stretnú a navzájom sa budú spoznávať ľudia so zdravotným postihnutím a bez neho.

V rámci projektu sa budú realizovať tieto aktivity:
- Veľká spoločná brigáda pri úprave parku, máj 2017
- Rekonštrukcia kaplnky Panny Márie, jún 2017
- Spoločný letný deň v upravenom parku s názvom "Dreams - poďme spolu snívať o lepšom svete" - program sa pripraví v spolupráci so študentmi Pedagogickej a  sociálnej akadémie v Lučenci a už našimi aktívnymi dobrovoľníkmi z Domova sociálnych služieb Slatinka. Program bude otvorený pre verejnosť, pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich znevýhodnenia a postihnutia. V priebehu dňa  sa plánuje niekoľko workshopov - cvičenie jogy, hranie na bongách a iných nástrojoch, hranie sa z hlinou a pod. V podvečerných hodinách koncert obľúbených lokálnych skupín, jún 2017
Top