Späť na prehľad blogu

Natieranie lavičiek (príp. iného mobiliáru) v našom najstaršom verejnom parku – Sad Janka Kráľa

V parku sa nachádza množstvo lavičiek, ktoré slúžia pre oddych návštevníkov a v súčasnoti majú znaky opotrebovania či vandalizmu. Snahou je tieto lavičky vyčistiť a natrieť. Tešíme sa na vašu pomoc!
Mestská časť - Petržalka
Kepko Dušan
Kutlíkova 17
85210 Bratislava
Plán činností je nasledovný. Postupne sa budú lavičky prebrusovať od nečistôt a zároveň sa bude zdrsňovať ich povrch brúsnym papierom. Aplikuje sa na ne náter hnedej farby určený na drevo, ktorý bude potrebné zopakovať 2-3x podľa potreby. Na lavičky sa budú pripínať odkazy s upozornením "Čerstvo natreté". Potom bude potrebné ich počas schnutia strážiť. Práca (aj so schnutím) trvá približne 4-6 hodín v závislosti od množstva lavičiek a šikovných rúk.
Top