Späť na prehľad blogu

Naša spoločná MOZAIKA

Naša spoločná MOZAIKA je pokračovaním komunitného projektu Sásovská mozaika, ktorý sa úspešne realizuje už od roku 2015 v Banskej Bystrici. Hlavným zámerom je tvorba mozaiky vo verejnom priestore ako spoločensky prijateľnej formy pouličného umenia.
FOPART, občianske združenie
Pastorová Viktória
Internátna 27
97404 Banská Bystrica
Toto má na jednu stranu skrášliť prostredie, v ktorom žijeme a tiež do tejto aktivity zapojiť samotných obyvateľov sídliska a zvýšiť tak ich angažovanosť v komunitnom dianí. Mozaikovanie je krásna aktivita, ktorá v sebe nesie symboliku spolupráce pre vytvorenie niečoho spoločného, niečoho, čo prinesie radosť každému, kto prispel svojim malým kúskom duše. Zapojiť sa môže široká verejnosť, nezávisle od veku alebo umeleckých vlôh alebo technickej zručnosti.
Top