Späť na prehľad blogu

Mestské včely

Žiakmi navrhnutá školská záhrada priateľská opeľovačom bude vybudovaná v areáli ZŠ Česká 10, Bratislava – Nové Mesto. V záhrade bude osadený čmelín a presklené kompostovisko, ktoré bude slúžiť aj ako vzdelávacia pomôcka programu Živá pôda.
CEEV Živica
Dovalová Zuzana
Vysoká 18
Bratislava 81106
Aktivity sú súčasťou projektu Mestské včely, ktorý sa realizuje v roku 2017 v MČ Bratislava – Nové Mesto. Na zapojenej základnej škole prebehne školenie Dizajn školskej záhrady pre akčnú skupinu žiakov. Tá pod vedením pedagóga – koordinátora projektu na škole realizuje vlastný návrh školskej záhrady v spolupráci s dobrovoľníkmi dm drogerie markt, žiakmi a rodičmi. 

V priebehu jedného doobedia vybudujeme s dobrovoľníkmi a školskou komunitou záhradu priateľskú opeľujúcemu hmyzu, ktorá bude presne taká, akú si ju žiaci navrhnú. V záhrade bude zároveň osadený čmelín a presklené kompostovisko. Obe inštalácie plnia vzdelávaciu aj úžitkovú funkciu. 
Pre ich praktické využitie dostanú žiaci na mieru navrhnutý vzdelávací program Živá pôda, ktorého obsah sa opiera o spracovanie bio-odpadu a kvalitu pôdy.
Prírodný hmyzí hotel vytvorený z kmeňa starého stromu rezbárom bude osadený v areály materskej škôlky vo Zvolene. Okolo originálneho hmyzieho hotela bude vysadená nektarodajná výsadba pre opeľujúci hmyz v atraktívnej forme motýlích ostrovov. 

Dobrovoľníci sa budú podieľať počas dobrovoľníckeho dňa na:
-    osádzaní čmelína pre čmeliaky,
-    vybudovaní preskleného kompostoviska,
-    osádzaní informačnej tabule,
-    skultivovaní školského pozemku,
-    vybudovaní záhrady podľa navrhnutého dizajnu žiakmi školy,
-    príprave plochy pre motýlie ostrovy,
-    na osadení hmyzieho hotela.
Top