Späť do blogu

Komunitné centrum má novú knižnicu pre svojich klientov

Keď pomoc baví a zábava pomáha. Aj týmto heslom som sa ako koordinátorka projektu spolu s kolegyňami z marketingu a dobrovoľníkmi - zákazníkmi vydala 30. 5. 2017 na pomoc Komunitnému centru v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.  Príprava spolu s p. Soldánovou, predkladateľkou projektu, bola fantastická. Za jedno stretnutie sa nám podarilo vyriešiť všetko, čo sme potrebovali. Spoločnými silami 17 dobrovoľníkov sa počas krásneho slnečného dňa vybudovala komunitná knižnica, ktorá slúži na vzdelávanie detí , dospelých a seniorov, ale zároveň tvorí i oddychovú zónu. Súčasťou našej dobrovoľníckej práce bolo aj umývanie okien na centre, presádzanie kvetov či nordic walking so seniormi. Všetci spolupracovníci ako aj zákazníci ukázali, že sú plní entuziazmu a záleží im na svojom okolí.
Aby stopy po našej práci ostali v centre čo najdlhšie, na pamiatku sme sa rozhodli pre vytvorenie spoločného obrazu s odtlačkami našich rúk.  Aj po takej dlhej dobe viem, že tento deň prispel k spokojnosti a pocitu z dobre vykonanej práce všetkých zúčastnených.

Patrí vám moje veľké ĎAKUJEM! smiley


Koordinátorka, Natália Franková
Top