Späť na prehľad blogu

Komunitná knižnica v Novom Meste

Projekt Komunitná knižnica je založený na vzájomnej pomoci dobrovoľníkov, ktorí vytvoria v komunitnom centre knižnicu. Miesto na vzdelávanie, diskutovanie určené pre deti, dospelých a seniorov. Dobrovoľníci poskladajú poličky na knižky, vytvoria oddychovú zónu. Spoločne vybudujú priestor pre komunitu, v ktorom budú môcť všetky generácie čítať knihy. Cieľom projektu je dosiahnutie integrácie komunity a vytvorenie priestoru na pokojné čítanie kníh pre všetkých návštevníkov komunitného centra.
Komunitné centrum
Soldánová Eva
Ovručská 5
83102 Bratislava
Na projekte Komunitná knižnica bude pracovať 15 dobrovoľníkov, ich úlohou bude poskladať z drevených paliet, poličky na knihy / odkladací priestor pre knihy / vytvorenie oddychovej zóny. Dobrovoľníci budú postupne skladať palety, natierať hotovú knižnicu a vytvoria tak vzdelávací kútik pre celú komunitu.

Celý projekt sa odvíja od nízko nákladových materiálov - paliet, ktoré budú po úprave spĺňať svoju funkciu, komunitnej knižnici. Na vytvorenie paletových poličiek budú použité presné postupy. Následne sa budú poličky natierať rôznymi farbami, čím bude knižnica unikátna.

V komunitnej knižnici sa budú stretávať všetky generácie za účelom vzdelávania sa. Cieľom projektu je vytvoriť čitateľský priestor pre komunitu ľudí. Práve novovytvorená knižnica by dopomohla komunitnému centru dosiahnuť integráciu návštevníkov centra do jednej časti miestnosti. Participácia dobrovoľníkov na vybudovaní knižnici je kľúčová a prezentuje tiež dôležitú súčasť projektu, kedy práve v spolupráci s mladými ľuďmi budeme môcť vytvoriť jedinečný a vzdelávací projekt pre ľudí v každej vekovej kategórii.
Top