Späť na prehľad blogu

Charity shop

Charity shop je unikátny projekt pomoci ľuďom v núdzi,ktorý skĺbi neplytvanie materiálnymi prebytkami s pomocou pre ľudí, ktorí si dlhodobo nedokážu zabezpečiť ani základné životné potreby.
Občianske združenie Podaj ďalej
Potášová Viera
Lesná 5432/42
5432/42 Prešov
Charity shop bude vyhradený priestor na darované materiálne prebytky od darcov (napr. oblečenie, obuv, bižutéria, školské a športové potreby, knihy, elektronika), ktoré sa budú následne ponúkať za dobrovoľný príspevok širokej verejnosti. Privítame medzi nami dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s vymaľovaním, so zariadením miestnosti a ďalšími pomocnými prácami.
Top