Späť na prehľad blogu

Bylinková záhradka ,,Ekoučebňa"

Materská škola Okulka leží na strmom kopci mesta Vranov nad Topľou. Už roky sa pokúša vytvoriť optimálne podmienky pre lepší a bezpečnejší pohyb detí v tomto priestore.
Mesto Vranov nad Topľou
Nováková Emília
Dr. C. Daxnera 87
09301 Vranov nad Topľou
Škôlka deti podporuje a vedie k zdravšiemu životnému štýlu formou zdravého stravovania, športu, ale aj tradíciám ku ktorým neodmysliteľne patrí aj pestovanie bylín a iných plodov. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť na dvore materskej školy zaujímavé a podnetné prostredie na vzdelávanie, oddych, ale aj na iné tvorivé aktivity. Vytvoriť priestor na experimenty, ktoré deťom umožnia pochopiť mnohé javy, súvislosti reálneho života.
Súčasťou ekoučebne bude: hmatový chodník, prírodna učebňa, bylinná špirála, kvetinové a zeleninové záhony.
1. Vytvorenie plánu súčasného pozemku, zistiť prírodné podmienky
2. Vytvorenie dizajnového projektu
3. Zabezpečenie potrebného materiálu
4. Zabezpečenie dobrovoľníkov
5. Oboznámenie dobrovoľníkov o projekte prostredníctvom navrhnutého plánu
6. Čistenie a príprava terénu
7. Realizácia projektu

,,Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak sme schopní ich vidieť.,, Albert Einstein
Top