Späť na prehľad blogu

Braille sa učí nielen z kníh

Hlavnou myšlienkou projektu Braille sa učí nielen z kníh je vybudovať v areáli školy pre deti zo zrakovým postihnutím záhradu s interaktívnymi záhradnými prvkami. Táto záhrada bude slúžiť žiakom školy, ale aj širokej verejnosti.
Spojená škola internátna pre deti so zrakovým postihnutím
Degro Monika
Jurská 23
83102 Bratislava
Spojená škola internátna pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava poskytuje ucelené vzdelávanie v rozsahu bežnej základnej a špeciálnej školy pre deti so zrakovým postihnutím a viacnásobným postihnutím. V súčasnosti nedisponuje žiadnou záhradou, kde by sa deti mohli učiť pestovateľskej činnosti, ktorú majú už aj v časovo-tematických plánoch technickej výchovy. Záhrada bude prispôsobená pre všetky kategórie postihnutia našich detí a širšiu verejnosť. 

Záhrada bude bezbariérová a otvorená aj pre ľudí, ktorí chcú oddychovať na tichšom mieste, pre starých rodičov s vnúčatami, bez problémov sa tam dostanú aj mamičky s kočíkmi. Zároveň by mala spájať ľudí zo zdravej populácie a detí zo zdravotným postihnutím a búrať bariéry a predsudky o inakosti. V rámci záhrady, by sme chceli vybudovať zeleninové záhony, bylinkovú špirálu, ovocný sad, kvetinový záhon a vymaľovať plot pozdĺž kamenného chodníka. Ich cieľom bude prehlbovať u žiakov úctu k prírode a motivovať ich k tomu, že si sami niečo vypestujú a tak im dať pocítiť, že aj oni niečo dokážu a sú prospešní pre spoločnosť napriek svojmu hendikepu. Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí pomôžu s realizáciou projektu.
Top