Späť na prehľad blogu

Búrame bariéry II.

Projekt je opäť zameraný na podporu vzájomnej spolupráca handicapovaných a zdravých detí. Jedná sa o deti s autizmom, ktoré navštevujú Špeciálnu školu pre deti s autizmom v Nových Zámkoch.
Základná škola
Goriláková Renáta
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky
Cieľom projektu je spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom. Spoločný výlet by sa konal pri neďalekej obci Vráble, kde sa nachádza lokalita Mašekov mlyn. Územie je osadené do krásneho prostredia žitavskej nivy. História mlyna na Žitave siaha do hĺbky niekoľkých storočí. Budova mlyna dnes poskytuje vhodné priestory na stretnutia ľudí, ktorých zaujíma pôvodný vidiecky štýl života a všetkých ekologicky orientovaných ľudí so záujmom o hodnoty, ktoré táto krajina ponúka. ​​Deti si tu môžu prehliadnuť mlyn, oboznámiť sa s rôznymi historickými predmetmi, taktiež s včelárstvom, výrobou medu a produktov z neho. Veľký zážitok prinesie deťom, to že sa oblečú do ozajstných včelárskych odevov a v sprievode sprievodkyne sa deti oboznámia so životom včiel v úľoch. Areál poskytuje aj priestor na stretnutie sa s domácimi zvieratami, kde ich deti môžu kŕmiť,  či pohladiť. V rámci relaxácie deti môžu využiť prírodný masážny chodník vyrobený z materiálov, ktoré ponúka bezprostredné okolie. Zorganizovanie spoločného výletu prispeje k búraniu spoločenských bariér. Výlet má poznávací charakter - spoznať kúsok z histórie nášho regiónu. Súčasťou výletu bude aj workshop - výroba sviečky z medových medzistienok, rozvoj manuálnych zručností. Zámerom je takouto formou podporovať sociálne cítenie, u zdravých detí vzbudiť záujem poskytnúť nezištnú pomoc handicapovaným rovesníkom. Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí sa výletu zúčastnia.
Top