Späť na prehľad blogu

Zelené opatrenia aj pre seniorov

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť významnú úsporu spotreby pitnej vody, zmysluplným zberom dažďovej vody, ako aj prispieť k estetizácii vonkajšieho prostredia Zariadenia pre seniorov Harmonia doplnením vertikálnej zelene, ktorá napomôže k lepšej klimatickej pohode.
Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť významnú úsporu spotreby pitnej vody, zmysluplným zberom dažďovej vody, ako aj prispieť k estetizácii vonkajšieho prostredia Zariadenia pre seniorov Harmonia doplnením vertikálnej zelene, ktorá napomôže k lepšej klimatickej pohode.
Top