Späť na prehľad blogu

Výsadba biodiverzitnej lúky ´Bzučiaci potok´pri Dubnickom potoku

Prvý krok k ochrane biodiverzity, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene na biodiverzitnej lúke pri Dubnickom potoku. Snahou tejto aktivity je aj návrat populácie včiel, motýľov ako aj drobného hmyzu, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom. Zároveň sú potravou pre vodné živočíchy žijúce V Dubnickom potoku.
Prvý krok k ochrane biodiverzity, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene na biodiverzitnej lúke pri Dubnickom potoku. Snahou tejto aktivity je aj návrat populácie včiel, motýľov ako aj drobného hmyzu, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom. Zároveň sú potravou pre vodné živočíchy žijúce V Dubnickom potoku.
Top