Späť do blogu

A už máme po realizácií!

Dňa 21.06 sa uskutočnila dobrovoľnícka aktivita v obci Ochtiná K jaskyni peši aj na bicykli. Aktivity sa zúčastnili okrem spolupracovníkov z dm aj spoluobčania z danej obce a deti zo základnej školy v Rožňave.
Na námestí obce aj na chodníku smerom k ochtinsko-aragonitovej jaskyni sa urobilo veľa práce. Po tomto dn boli všetci nadšení z dobre vykonanej práce. 😄 
Top