Späť na prehľad blogu

Študentská záhradka

Cieľom projektu je vybudovanie študentskej záhradky pod oknami našej školy – Spojenej školy internátnej v Levoči. Záhradka bude slúžiť na pestovanie byliniek, zeleniny, ovocných kríkov, či okrasných kvetín pre prácu žiakov s rôznymi druhmi postihnutia a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Našou snahou je pomôcť týmto deťom vypestovať si pracovné návyky, spoznať jednotlivé druhy rastlín, kvetín, byliniek, tešiť sa z dopestovaných plodov ovocia a zeleniny, z plodov svojej práce. Tie budú následne využité na prípravu zdravých jedál v kuchynke školy v rámci hodín odborného výcviku. Práca v študentskej záhradke a hodiny odučené v príjemnom prostredí novovybudovanej záhradke plnej voňavých kvetov, poletujúcich motýľov a štebotu vtákov výrazne obohatia vyučovací proces, ale aj aktívne trávenie voľného času našich žiakov.Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí pridajú ruku k dielu.
Mrovčáková Ing. Miriam
Námestie Štefana Kluberta 1 1
054 01 Levoča
Cieľom projektu je vybudovanie študentskej záhradky pod oknami našej školy – Spojenej školy internátnej v Levoči. Záhradka bude slúžiť na pestovanie byliniek, zeleniny, ovocných kríkov, či okrasných kvetín pre prácu žiakov s rôznymi druhmi postihnutia a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Našou snahou je pomôcť týmto deťom vypestovať si pracovné návyky, spoznať jednotlivé druhy rastlín, kvetín, byliniek, tešiť sa z dopestovaných plodov ovocia a zeleniny, z plodov svojej práce. Tie budú následne využité na prípravu zdravých jedál v kuchynke školy v rámci hodín odborného výcviku. Práca v študentskej záhradke a hodiny odučené v príjemnom prostredí novovybudovanej záhradke plnej voňavých kvetov, poletujúcich motýľov a štebotu vtákov výrazne obohatia vyučovací proces, ale aj aktívne trávenie voľného času našich žiakov.Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí pridajú ruku k dielu.
Top